ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္က ဝါဒါဘရီမင္ကုိ ၁ ဂုိးဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB