မန္စီးတီးအသင္း စပါးကုိ အႏုိင္ယူၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ဦးေဆာင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB