ေစ်းေပါပစၥည္းထည့္သျဖင့္ ကြန္ဒိုအခန္းအသစ္ႀကီးအား ထု႐ုိက္ဖ်က္ဆီး (႐ုပ္သံ) | DVB