မိုးညႇင္းတြင္ ပုညရွင္စကၡဳပါလ မ်က္စိကုေဆး႐ုံသစ္ႀကီးဖြင့္လွစ္ | DVB