ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အီစတာပြဲေတာ္အတြက္ ေရာင္စံုၾကက္ဥမ်ား ထုတ္လုပ္ | DVB