လာမည့္ရာသီ ကစားသမားသစ္ေခၚရန္ စပါးအသင္း ေပါင္သန္း ၂၀၀ ခန္႔ ဘတ္ဂ်က္ရႏုိင္ | DVB