စင္ကာပူေရာက္ မြန္လူငယ္မ်ားစုေပါင္းၿပီး မြန္႐ုိးရာသႀကၤန္ က်င္းပ | DVB