အာဆင္နယ္ သမုိင္းတေလွ်ာက္ ပြဲ ၅၀ အတြင္း ႏုိင္ပြဲအမ်ားဆုံးနည္းျပအျဖစ္ အမ္မရီ စံခ်ိန္တင္ | DVB