မႏၱေလးတြင္ ဧၿပီ ဒုတိယဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း ပံုမွန္ေန႔အပူခ်ိန္ထက္ ၃ စင္တီဂရိတ္ ပိုပူ | DVB