ေျမာက္ကိုရီးယား ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဟု အေမရိကန္ေျပာ | DVB