ခ်ီလီႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္ငယ္ပ်က္က်၍ လူ ၆ ဦးေသဆံုး | DVB