ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေပၚေတာ္မူ ကန္႔ေကာ္ေတာဘုရား ေရသပၸါယ္ပဲြက်င္းပ | DVB