“၀”ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္(၃၀)ျပည့္ အခမ္းအနား စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု) | DVB