‘၀’ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္(၃၀)ျပည့္ပြဲတက္ရန္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာ | DVB