ေပါ့ဘာကို ရီးရဲလ္အသင္းက ေခၚယူလိုပါက ေပါင္သန္း ၁၃၀ ခန္႔ ေပးေခ်ရႏိုင္ | DVB