အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ လူ ၉ ဦးေသဆံုး | DVB