ျမန္မာယူ-၁၈ႏွင့္ ယူ-၁၅ ေဘာလံုးအသင္းမ်ား ေဟာင္ေကာင္ ဖိတ္ေခၚဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည္ | DVB