ေဒါင္းတို႔မ်ဳိးဆက္ သၾကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦးကို စစ္တပ္က ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္အမႈဖြင့္ | DVB