ေရႊက်င္ေခ်ာင္းထဲ ေရဆင္းကစားသည့္ အမ်ိဳးသား ၁ဦး ေရနစ္ေသဆံုး | DVB