ကင္ဂ်ဳံအန္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ကိစၥ ထရမ့္တုံ႔ျပန္ | DVB