ယူေအအီး၊ ကာတာႏွင့္ ဒူဘုိင္းေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား သႀကၤန္ပြဲက်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB