​ေခ်ာက္​ ဗဟိုမ႑ပ္ေရွ႕တြင္​ ခါးၾကားမွာ ဓားထိုးၿပီး မူးယစ္ကခုန္ေနသူကို ဖမ္းဆီးအ​ေရးယူ | DVB