ေခ်ာက္ၿမဳိ႕နယ္၊ အံုးျမားရြာသစ္​​ေက်းရြာတြင္ မီး​ေလာင္ | DVB