ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား သႀကၤန္အက်ေန႔ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB