မိတီၳလာၿမဳိ႕နယ္တြင္ တရက္တည္း မီးေလာင္မႈ ၂ခု ျဖစ္ပြား | DVB