A d v e r t i s e m e n t With Us

ဆူဒန္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္

ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွာ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး နာရီပုိင္းအၾကာမွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကာငး္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနက ေၾကညာပါတယ္။ သမၼတ အိုမာအယ္လ္ဘာရွား ရာထူးက ျပဳတ္က်ၿပီး ေအာင္ပြဲခံၾကတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ ေအာင္ပြဲဟာ သက္ဆုိးမရွည္ခဲ့ပါဘူး။ စစ္တပ္အာဏာသိမး္ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပသူေတြက အာဏာကို အရပ္သားေတြထံ လႊဲေပးဖို႔ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေတာငး္ဆုိ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ဆူဒန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက စစ္ဘက္ အသြင္ကူးေျပာငး္ေရးေကာင္စီကို ဦးေဆာင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သူ႔ရဲ႕လက္ေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ဆူဒန္ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံက ေၾကညာပါတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္သံကေန အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေကာင္စီ က်မ္းသစၥာဆုိေနပံုကိုလည္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဆူဒန္ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ေပါငး္ ၃၀ ၾကာ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတ ဘာရွားဟာ ႏုိင္ငံအတြငး္ သူ႔ကိုဆန္႔က်င္တဲ့ သီတငး္ ၁၆ ပတ္ၾကာ ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွာ ရာထူးက ျပဳတ္က်ခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up