အိေခ်ာပိုကို ေရသူမေလးအျဖစ္ ႐ႈစားၾကရမည့္ ဒ႑ာရီပင္လယ္႐ုပ္ရွင္ ႐ုိက္ကူးမည္ | DVB