ျမန္မာျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆက္ကူညီမည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတက ျမန္မာကာခ်ဳပ္ကိုေျပာ | DVB