မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္၌ အသံုးျပဳမည့္ ေရအေျမာက္စမ္းသပ္ (ဓာတ္ပံု)

မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္၌ အသံုးျပဳမည့္ ေရအေျမာက္စမ္းသပ္ (ဓာတ္ပံု) ဇင္ေမာင္

More News
Up