တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထာ၀ရမိတ္ေဆြဟု ေပက်င္းေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေျပာၾကား | DVB