A d v e r t i s e m e n t With Us

အမိႈက္၊ ေရစီးေရလာႏွင့္ ေလလြင့္ေခြး ျပႆနာေျဖရွင္းမည္ဟု ရန္ကုန္ဒုၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ကတိေပး

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေနလူထု ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အမိႈက္၊ ေရစီးေရလာနဲ႔ ေခြးေလေခြးလြင့္ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ရန္ကုန္ ဒုတိယ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ ဦးစိုးလြင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ေတြကို ေရြးေကာက္ခံထားႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္က်န္ သက္တမ္း ၂ႏွစ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ကထက္ ပိုထူးျခားလာမယ္လို႔လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္နဲ႔ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔က  ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးစိုးလြင္က “အမိႈက္၊ ေရစီးေရလာ၊ ေခြးေလေခြးလြင့္ ျပႆနာေတြအျပင္ ေကာ္မတီက တင္ျပလာေတြ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္သြားမယ္။ လက္က်န္သက္တမ္းကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈကိုျမင္ရမယ္။ ေျပာင္းလဲခ်င္လို ့ ဝင္အေရြးခံတာပါ”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦးကို မတ္လ ၃၁ ရက္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့တာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး ရွိတဲ့အနက္ မဲဆႏၵနယ္ ၃ ကေန အေရြးခံရတဲ့ ဦးစိုးလြင္ကို ဧၿပီလ ၈ ရက္က လ်ဳိ႔၀ွက္မဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး  ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up