အႀကီးစား ကုန္တင္ရဟတ္ယာဥ္ တီထြင္ရန္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ | DVB