ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့သူ ၅ဝ ေက်ာ္ကို နီကာရာဂြါအစိုးရ ျပန္လႊတ္ေပး

သမၼတ အိုေတဂါကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဖမး္ဆီးခံရသူ အေယာက္ ၅၀ ကို နီကာရာဂြါအစိုးရက ဧၿပီ ၅ ရက္မွာ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အေရအတြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ အတုိက္အခံေတြအၾကား သေဘာထား ကြဲျပားတာေတြ ဆက္ရိွေနဆဲပါပဲ။ နီကာရာဂြါႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းအတြက္ အစိုးရနဲ႔ အတုိက္အခံေတြအၾကား ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္မွာပဲ အက်ဥ္းသားလႊတ္ေရးမွာ ႏုိင္ငံတကာ  ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ပါ၀င္မယ္ဆုိတဲ့ ပူူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲ ကာလအတြငး္ အစုိးရက လူအေယာက္ ၂၆၀ ထိန္းသိမး္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာေပမယ့္ အတုိက္အခံေတြကေတာ့ လူ ၆၀၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမး္ခံရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ နီကာရာဂြါအစိုးရနဲ႔ အတုိက္အခံေတြအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႐ိုမန္ ကတ္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းက ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာျ္ပထားပါတယ္။

More News
Up