ေသဒဏ္စီရင္ခံရမည့္ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ေတာင္အာဖရိကဆင္ (႐ုပ္သံ)

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာ ရီဖ္ရာဖ္လုိ႔ အမည္ရတဲ့ ဆင္တေကာင္ဟာ ၿခံစည္း႐ုိး အကာအရံေတြနဲ႔ လယ္ယာေျမေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတာေၾကာင့္ ေသဒဏ္စီရင္ခံရမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ကာကြယ္ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းခဲ့တာေၾကာင့္ သူ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မယ့္ အစီအစဥ္ ရပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ခ႐ူဂါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္နားက ေျမပုိင္ရွင္ေတြဟာ အဲဒီဆင္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြ ဖ်က္ဆီးခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံးကုိ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္သြားတတ္တာ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ သဘာဝပဲလုိ႔ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆင္ကုိ သတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဇီဝနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာကို အလြယ္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အာဖရိက လူမႈအဖြဲ႔နဲ႔ Global Supplies အဖြဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အာဖရိကတလႊား လူေနဧရိယာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဆင္ေတြ ဝင္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားတာေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္အာဖရိက အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ေတြမွာ ၿခံစည္း႐ုိးေတြ ကာရံထားေပမယ့္ ဆင္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့ ႀကံ့ခုိင္မႈ မရွိၾကပါဘူး။ ကမာၻ႔လူဦးေရ တုိးျမင့္လာခ်ိန္မွာ ဆင္စြယ္ႏႈတ္ယူခံရတာေတြအျပင္ လူသားေတြ အေျခခ်ေနထိုိင္မႈေၾကာင့္ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ က်က္စားရာနယ္ေျမ ေလ်ာ့ပါးလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ မ်ိဳးစိတ္စာရင္းမွာ ဆင္ေတြလည္း ပါဝင္တယ္လုိ႔ ကမာၻ႔ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

More News
Up