ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၆ ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္မည္

ဓာတ္ပုံ - chiangmainews
ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြနဲ႔ ရလာတဲ့ မဲအေရအတြက္ ကြာဟေနတာေတြေၾကာင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြ၊ တိုင္တန္းမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၆ ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္ဖို႔၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂ ခုမွာ ရလာတဲ့ မဲအေရအတြက္ေတြ ျပန္လည္ေရတြက္ဖို႔  ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၆ ခုကေတာ့ လမ္းပန္းခ႐ုိင္မွာ ၂ ေနရာ၊ ယဆိုေထာန္းခ႐ုိင္မွာ ၁ ေနရာ၊ ဖစ္ခ်ဘြန္းခ႐ုိင္မွာ ၁ ေနရာ၊ ဖိဆႏုလုတ္မွာ ၁ ေနရာနဲ႔ ဘန္ေကာက္ ဘန္ကပိနယ္ေျမမွာ ၁ ေနရာတို႔ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီမဲ႐ုံေတြက ရလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မဲအေရအတြက္နဲ႔ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္ ကြာဟေနလို႔  ျပန္ၿပီး ေရြးေကာက္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏုိင္းဆဝင္ဘြန္းမီးက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ ခြန္ကဲင္ခ႐ုိင္ နမ့္ေဖာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘိုယိုင္နဲ႔ မုန္႔ဝမ္ အုပ္စုထဲက မဲ႐ုံ ၂ ခုမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္မလုပ္ဘဲ ရလာတဲ့မဲျပားနဲ႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ စာရင္းေတြကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ေရတြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ခ်င္း႐ုိင္းခ႐ုိင္ ဝိန္းခ်ိဳင္းၿမိဳ႕နယ္က ၁ ေနရာ၊ ပရက်ဳတ္ခီရီခန္ခ႐ုိင္ ပရာမ္ပူရီၿမိဳ႕နယ္က ၁ ေနရာ၊ ဆာကေယာက္ခ႐ုိင္ ဝပ္ထနား နခြန္းၿမိဳ႕နယ္က ၁ ေနရာနဲ႔ ဖိစႏုလုတ္ခ႐ုိင္ ဝမ္းေထာင္န္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ၁ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၄ ေနရာကိုေတာ့ မဲျပန္လည္ေရတြက္ျခင္း ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ေျပာသြားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြကို မဲေရတြက္ျခင္းၿပီးစီးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းေပၚမူတည္ၿပီး ေၾကညာရာမွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေရတြက္ၿပီးစီးမႈမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာ ဦးေဆာင္တဲ့ ဖလန္းပရခ်ားရတ္ပါတီက မဲအေရအတြက္ ၃ သန္း ၃ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ ပါတီမဲအမ်ားဆံုးရၿပီး ေနာက္ထပ္ ၄ ရက္ၾကာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေရတြက္ၿပီးစီးမႈမွာ အဲဒီ ဖလန္းပရခ်ားရတ္ပါတီ ရရွိမဲဟာ ၈ သန္း ၄ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ထိ တိုးျမင့္လာပါတယ္။ ၄ ရက္အတြင္း မဲအေရအတြက္ ၄ သန္း ၄ သိန္းေက်ာ္ တိုးလာတဲ့ ဖလန္းပရခ်ားရတ္ပါတီေပၚ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြ သံသယရွိေနၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေဝဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္သလို ဆႏၵျပမႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

More News
Up