A d v e r t i s e m e n t With Us

တရားမ၀င္သစ္မ်ား တ႐ုတ္ကုိ အမ်ားဆုံးေရာက္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ေန

တရားမ၀င္သစ္ေတြ တ႐ုတ္ကို သြားတာအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ တရားမ၀င္သစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑ သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့ အခမ္းအနားမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာတာပါ။ "အားလံုးကို ေျပာရရင္ တ႐ုတ္ကုိ တရားမ၀င္သစ္ထြက္ခြာတဲ့ဟာ အမ်ားဆံုးပဲ။ ဒါက ေရွ႕က EIA အစီရင္ခံစာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသစ္ေတာဦးစီးဌာန တရားမ၀င္သစ္ပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ေရး ေနာက္ တရားမ၀င္သစ္ေတြကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း၀ယ္ေရး ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတာမီးကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကသံုးခ်က္နဲ႔ MoU ထုိးၿပီး တရားမ၀င္သစ္တုိက္ဖ်က္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" လို႔ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ထိ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ သစ္မ်ဳိးစံု စုစုေပါင္း ၁၄၃၅၃၈ ဒသမ ၇၀ တန္၊ တရားခံ ၂၀၈၃၄ ဦး၊ ယာဥ္/ယႏၱရား ၉၄၆၀ စီး၊ ခ်ိန္းေဆာ ၁၁၆၃ ခု ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို ဖမ္းဆီးတဲ့ေနရာမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း တိုက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ၁၉၉၈-၉၉ ဘ႑ာႏွစ္ကေန ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လထိ အရာထမ္း ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၄ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သလို အမႈထမ္း ၇ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၄၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္တာေတြ သတင္းေပးတုိင္ၾကားတဲ့သူေတြကုိလည္း ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္း ၇၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ ၄၀၆ သိန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ ၆၇၃ သိန္းေက်ာ္ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up