ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံသား ေထာင္ခ်ီ ကိုလံဘီယာထဲ ဝင္ေရာက္ | DVB