ပင္လုံညီလာခံမွာ အ႐ုိက္ခံရတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ (သုတကေဖး) | DVB