A d v e r t i s e m e n t With Us

နစ္ဆန္းကားကုမၸဏီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ကားလို႔စ္ဂြနး္ကို ေနာက္ထပ္တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ေန

ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရတဲ့ နစ္ဆန္းကားကုမၸဏီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ကားလို႔စ္ဂြနး္ကို ဂ်ပန္အစိုးရ ေရွ႕ေနေတြက ေနာက္ထပ္ တရားစြဲဆုိဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔ ယိုမီယူရီ သတင္းစာက ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ နစ္ဆန္းကုမၸဏီဟာ အိုမန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းပါတနာတဦးကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေငြေပးေခ်ခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရေရွ႕ေနေတြက ေနာက္ထပ္ တရားစြဲဆုိဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာပါ။ အစိုးရေရွ႕ေနေတြဟာ အစိုးရေရွ႕ေန႐ုံး၊ တျခားသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနၿပီး ယံုၾကည္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္တာလို ေနာက္ထပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ဂြန္းစ္ကို တရားစြဲဆုိမလားဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ထိပ္တန္း ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းခ်သူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အိုမန္ကုမၸဏီကို ၉ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြငး္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ သန္း ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဂြန္းစ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က အရင္က ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီလို မက္လံုးေတြကို ဂြန္းစ္က ညႊန္ၾကားတာ မဟုတ္ဘဲ ရန္ပံုေငြေတြကိုလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ေႂကြးၿမီအတြက္ အသံုးမျပဳဘူးလို႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဆုိပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up