A d v e r t i s e m e n t With Us

ရာထူးကႏုတ္ထြက္မည္ဟု အယ္လ္ဂ်ီရီးယားသမၼတ ေၾကညာ

ဓာတ္ပုံ - AFP/Getty
အယ္လ္ဂ်ီရီးယားသမၼတ ဘူတက္ဖလီကာဟာ သူ႔ရဲ႕ သမၼတအခြင့္အာဏာ ကုန္ဆံုးမယ့္ ဧၿပိီ ၂၈ ရက္ မတုိင္မီ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္မယ္လို႔ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာက ဧၿပိီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာပါတယ္။ ဒါဟာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ျပည္သူေတြရဲ႕ သီတင္းပတ္ၾကာ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ဘူတက္ဖလီကာရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အုပ္စုိးမႈကို အဆံုးသတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမး္တဲ့ စစ္တပ္ဖိအားေပးမႈကို အ႐ႈံးေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေၾကညာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲ ေခါငး္ေဆာင္ေတြက ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္တာ မရိွေသးပါဘူး။ ဆႏၵျပသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါငး္ေဆာင္ေတြကို ေနရာေပးလိုၾကပါတယ္။ နုိင္ငံပိုင္သတငး္ဌာန APS က အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ရိွၿပီး က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ သမၼတ ဘူတက္ဖလီကာဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစဖို႔ ရာထူးကမဆငး္မီ အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘူတက္ဖလီကာ ရာထူးကႏုတ္ထြက္မယ့္ ေန႔ရက္နဲ႔ အေသးစိတ္ အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ခ်က္ခ်ငး္ မေျပာၾကားခဲ့ပါဘူး။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up