ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရက ဆိုင္ကလိုပက္ကုမၸဏီကုိ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း  

ဆိုင္ကလိုပက္ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေနတဲ့ သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရက blacklist နာမည္ပ်က္စာရင္းထည့္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာဂလိၿမိဳ႕၊ ေျပာင္သိုေက်းရြာမွာ ဆိုင္ကလိုပက္(GZTB) ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ခုခ်ိန္ထိ  မၿပီးေသးတဲ့အေပၚ ဘယ္လို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာကို သိရွိလိုေၾကာင္း သံေတာင္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေဂ်ေအ၀င္းျမင့္က ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိတဲ့ ကုမၸဏီကို အေရးယူထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေတဇထြဋ္လႈိင္ေထြး ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ “ဆိုင္ကလိုပက္(G Z T B)ကုမၸဏီကို စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အတြက္ blacklist လယ္ဂ်ာစာအုပ္မွာ ထည့္သြင္းၿပီး အေရးယူခဲ့တဲ့အျပင္ အာမခံေၾကး ပီတီတန္ဘိုး က်ပ္ ၁၈ သိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ ေပးႏိုင္ေရး ကုမၸဏီကို စာျဖင့္ေပးပို႔ထားၿပီးကုမၸဏီကထုတ္ယူခြင့္မရွိေအာင္ အေရးယူထားၿပီးျဖစ္တယ္” သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ဆိုင္ကလိုပက္(G Z T B)ကုမၸဏီက ေပ ၆၀၊ ေပ ၃၀ သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ကို ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း ၃၆၀ နဲ႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲၿပီးစီးခဲ့လို႔  အေရးယူခ့ဲတာပါ။ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမေဌးႂကြယ္လင္းကုမၸဏီက အ.မ.က ေက်ာင္းကုန္းနဲ႔ အ.မ.က လက္ဖက္အင္းေအာက္က ေက်ာင္းအေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္ရာမွာ ေဒသထြက္ ေတာသစ္ေတြကို မ်က္ႏွာက်က္အသုံးျပဳထားတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္ စံညႊန္းနဲ႔ကိုက္ညီမႈမရွိလို႔ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔နဲ႔ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ သတင္း - ရဲမင္းေခါင္

More News
Up