ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ တြင္ မဲေပးသူ နည္းပါး

ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးသူ နည္းပါးၿပီး ဒီေန႔မနက္ ၉ နာရီအထိ  လာေရာက္မဲေပးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ အလွမယ္ ထက္ထက္ထြန္း လာေရာက္မဲေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လသာၿမိဳ႕နယ္ ၆ ရပ္ကြက္ မဲ႐ုံအမွတ္ ၁ နဲ႔ ၂ မွာဆိုရင္ ဒီကေန႔ မနက္ ၉ နာရီထိ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္သာ လာေရာက္ဆႏၵမဲ ေပးေနတာေၾကာင့္ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးသူ နည္းပါးေနတာပါ။ အလွမယ္ ထက္ထက္ထြန္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ မွာဆိုရင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္အဆင့္ကိုု ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၂၇ ဦး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၂၄၅ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာပါ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၄ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ့္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၇၂ ဦးထဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီက ၉၁ ဦး၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၂၃ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၄ ဦး ပါဝင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ၿမိဳ႕နယ္ ကို မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၆ ခု ခြဲျခားထားၿပီး ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃.၄သန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အခုေရြးေကာက္ပြဲဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း၊ဓာတ္ပံု ခ်မ္းေျမ့ေမာင္

More News
Up