ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၆၉၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး  ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာမတ္ပဲ တအိတ္ကို ၆၅၀၀၀ ကေန ၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(ေဟာင္း) က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၇၉၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)တအိတ္ကို  ၇၅၀၀၀ မွ ၈၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲေထာပတ္ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္က ၅၆.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀၀ ကေန ၁၁၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္တအိတ္ကို ၉၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီ သီရီမဂၤလာေစ်း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းေဂၚဖီတစ္ပြင့္ကုိ ၅၀၀ ကေန ၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းေဂၚဖီတစ္ပြင့္ကုိ ၃၅၀ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး ၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ သီရီမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ သီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီ္တစ္ထုပ္ကုိ ၅၀၀ ကေန ၈၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတစ္ထုပ္ကုိ ၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကို ၁၀၀ ကေန ၃၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၅ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကို ၁၀၀ ကေန ၄၂၅ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

More News
Up