သာသနာတည္ေထာင္သူ အရွင္သူျမတ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပ | DVB