စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေစလို

မနက္ျဖန္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င့္ပေပေတာ့မည္။ အစိုးရ သစ္တက္လာၿပီးကတည္းက လူထုတင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ေနရာ လစ္ဟာေနခဲ့သည္မွာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ယခုႏွစ္၏ ဘတ္ဂ်က္ကာလကို လည္း မၾကာမတင္မီေရာက္ရွိေပေတာ့မည္။ ထိုဘတ္ဂ်က္လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳရန္ကား လူထုတင္ေျမွာက္ေသာ စည္ပင္ေကာ္မတီ တခုကလည္း မလြဲမေသြ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚတြင္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈက်ဆင္းေနသည္ကလည္း အမွန္ပင္။ မည္သို႔ပင္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ က်ဆင္းေနသည္ျဖစ္ေစ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မဲဆႏၵေပးပြဲ ကေတာ့ က်င့္ပမည္ေတာ့မည္မွာ အေသအခ်ာပင္။ ဤသို႔ေသာ အေျခေနတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ားထံမွ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရား မွ်တမႈရွိေစေရးအတြက္ စိုးရိမ္တႀကီးေျပာဆိုသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ စိုးရိမ္မည္ကဆိုက စိုးရိမ္စရာပင္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာခ်က္ကို ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္သည္တို႔ ရွိခဲ့ဖူးသည္မဟုတ္ပါေလာ။ အတိအက် ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီတံဆိပ္၊ အလံႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ပုံမ်ားအား အသုံးမျပဳရ” ဆိုေသာထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထိုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ သာဓကရွိေပသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ တသီးပုဂၢလတို႔က “က်ေနာ္တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ယွဥ္ေရြးၾကရသလိုျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ညည္းတြားခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔အျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္လည္း ပါတီဝင္မ်ားသာမက အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အျမင္မေတာ္သည့္အဆုံး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွ “အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ပါတီတခုကို၊ ဒီပါတီကို မဲေပးပါဆိုတာကေတာ့ လုပ္လို႔မရပါဘူး” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အထူးသတိထား ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္မွာ ကိုယ္စားလွယ္တဦးခ်င္း၏ အသုံးစရိတ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ တဦးခ်င္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ အသုံးစရိတ္ထက္ ပိုသုံးျခင္း ရွိမရွိသည္လည္း ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အေရးပါေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္လာႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ မဲစာရင္း၊ မဲလိမ္မဲခိုး ျပႆနာမွအစ ဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း မည္သို႔ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ အထူးေထာက္ျပ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ Yangon Region Government Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ “မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ညီညြတ္မႈ အင္အားျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲတခုျဖစ္ေစရန္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား မပ်က္မကြက္မဲ႐ံုသို႔သြားၿပီး NLD စည္ပင္သာယာေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ေပသည္” ဆိုေသာ မဲဆြယ္ဗီြဒီယိုဖိုင္ အေပၚတြင္ ထုိစဥ္က ေဝဖန္ခ်က္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲကေတာ့ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း မရွိေသးဟုဆိုသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္အစိုးရကို ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ရန္  အေၾကာင္းၾကား သတိေပးသင့္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆိုပါမဲဆြယ္႐ုပ္သံကို ျပန္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ဤကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ေျဖရွင္းထားရန္လိုပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ မတ္ (၂၇-၂၈) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရန္ကင္းခရီးစဥ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မဲဆြယ္မႈႏွင့္အတူ တဦးခ်င္း၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး စရိတ္တို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ၊ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ဆုံးျဖတ္သုံးသပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ သို႔မွသာ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေနေသာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပန္လည္သက္ဝင္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up