လေရာင္ေတာတြင္ ေပ်ာ္ေမာပါ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားတြင္ သူ မၾကာခဏ တိုက္တြန္းေျပာၾကားေလ့ရွိသည့္ စကားတခြန္းရွိသည္။ “မိဘေတြက သားသမီးေတြ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားတာကို အားေပးပါ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို အထင္မေသးဘဲ သင္ယူၾကပါ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း မ်က္ႏွာမငယ္ဘဲ သင္ယူၾကေလ့ရွိသည့္ ပညာရပ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလားတူ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသလို သူတည္ေထာင္ထားသည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းကေနလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား တခုၿပီးတခု ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေရရွည္လုပ္ငန္းႀကီး ၃ ခုျဖစ္သည့္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း သင္တန္းေက်ာင္း (Hospitality and Catering Training Academy) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ လူေနအိမ္၊ ဆရာေဆာင္နွွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္ျခင္း၊ ဆိုလာမီး၊ လ်ွပ္စစ္မီး ရရွိရန္ ကူညီျခင္း၊ ေရရရွိရန္ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ ခံစားေနရေသာ မိသားစုမ်ားကို အဘက္ဘက္မွ ကူညီေပးျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွလည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အရွိန္အဟုန္မ်ားစြာ ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၄ ခုေျမာက္ ေရရွည္လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္လာမည့္ “လေရာင္ေတာ” စိုက္ပ်ဳိးသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း (La Yaung Taw Horticulture Training Academy) ကို ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေျမဧက ၁၀၀ ခန္႔တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္္။ “လေရာင္ေတာ” သင္တန္းေက်ာင္းကို ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးတတ္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြ တဖက္တလမ္းမွ ျမင့္တက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လေရာင္ေတာ အသက္ေမြးပညာေက်ာင္းတြင္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊ သစ္ေတာ၊ ပ်ိဳးခင္းမ်ား ေနရာသတ္မွတ္ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးႏွင့္ ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းပညာမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားစြာရွိသည့္ သင္တန္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စနစ္တက် စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ထည့္သြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ဟုလည္း ေၾကညာထားသည္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ရွိ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို “အခမဲ့” လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက သင္တန္းသားမ်ား အခ်ိန္တုိအတြင္း ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိသြားေစေရးကို ဦးတည္ၿပီး သင္႐ုိး ေရးဆြဲထားသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ သင္တန္းကာလမွာ အမ်ားဆံုး ၁ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ရက္တုိသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ ေပးသြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ရက္တိုသင္တန္းမ်ားတြင္ သစ္သီး၊ ပန္းမန္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (ဥပမာ - သဇင္၊ ႏွင္းဆီ၊ သစ္ခြႏွင့္ မႈိစိုက္ပ်ိဳးျခင္း) တုိ႔ကို ဘာသာရပ္တခုခ်င္းအလိုက္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ စိတ္ဝင္စားသူ ျပည္သူမ်ား အသက္အရြယ္မေရြး ဝင္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု ဖိတ္ေခၚထားသည္။ “လေရာင္ေတာ စိုက္ပ်ဳိးပညာသင္တန္းေက်ာင္း” ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မကုန္မီ ဖြင့္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ ေစတနာျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ လေရာင္ေတာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ၿပီး မိမိဘဝ မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားတဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ၾကပါ။ လေရာင္ေတာတြင္ ေပ်ာ္ေမာၿပီး စိတ္အပန္းလည္းေျဖ၊ အသက္ေမြးပညာလည္း သင္ယူၾကရန္ တိုက္တြန္း တင္ျပလိုက္ရသည္။

More News
Up