ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ကာကြယ္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေအာင္လအန္ဆန္ ေျပာ | DVB