A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ဧည့္မထ (ဆန္) ပုသိမ္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ဧည့္မထဆန္တအိတ္ကုိ ၂၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ဧည့္မထ (စပါး) ေျမာင္းျမကုန္စည္ဒုိင္မွာ ဧည့္မထ (စပါး) က တင္း ၁၀၀ ကုိ ၅၇၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၉၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက တတန္ကုိ ၆၅၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီက တတန္ကုိ ၇၃၃၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ (HL) ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ (HL) က တတင္းကုိ ၂၅၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲႀကီး နတ္တလင္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက တတင္းကုိ ၂၀၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံးက တတင္းကုိ ၃၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲေထာပတ္ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္က တတင္းကုိ ၃၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up