စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ သဘာဝနယ္ေျမ ၅ ခုထပ္တိုးမည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ  သဘာဝနယ္ေျမ ၅ ခုထပ္တိုးသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔   စစ္ကိုင္းတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တည္ေထာင္ၿပီး သဘာဝေတာ ၄၃ ခု အက်ယ္အ၀န္း ၁၅၂၁၈.၉၁ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီးျဖစ္ကာ ေနာက္ထပ္ အဆိုျပဳဧရိယာ ၂၁ ခု  အက်ယ္ ၅၂၂၉.၁၄ စတုရန္းမိုင္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ စီစဥ္ေနတာပါ။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏွစ္၃၀ အမ်ိဳးသား သစ္ေတာက႑ ပင္မစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံံဧရိယာရဲ႕ ၁၀%ထိ သဘာ၀နယ္ေျမေတြ ထပ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းအရ စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာ တည္ေထာင္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ သဘာဝနယ္ေျမေတြအျဖစ္ ခ်ပ္သင္းေတာ႐ုိင္း တိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ထမံသီ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မင္းဝံေတာင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္နဲ႔ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း တိုးခ်ဲ့ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦန္ေဘးမဲ့ေတာ ဆိုၿပီး ၅ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက ထမံသီေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာကို အာဆီယံအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးသန္းစိုးက ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သဘာဝေတာအဆိုျပဳအေနနဲ႔ မဟာၿမိဳင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေဗာဓိတေထာင္ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းနဲ႔  ဇလံုေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ လင္းႏို႔ဂူ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ ရွိမၼကားေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ စတဲ့ ေနရာ ၅ ခုကိုလည္း ထပ္တိုးဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ဖို႔ အဆိုျပဳထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းက ေကာင္းမြန္တဲ့ သစ္ေတာေတြ၊ ေဂဟစနစ္ေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနေသးၿပီး ရွားပါးအေရးပါတဲ့ ျမန္မာ့ေရႊသမင္၊ က်ား၊ ဆင္၊ အင္းက်ား၊ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္၊ ဝက္ဝံ၊ မ်ိဳးသုဥ္းေတာ့မယ့္ ျမန္မာတုိက္လိပ္နဲ႔ ကမၻာ့ရွားပါး ျမစ္ေတြး၊ ေတာဘဲမန္ဒါလီ၊ ငဟစ္ဝမ္းျဖဴ စတဲ့ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြေတြ က်က္စားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝနယ္ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ေဂဟစနစ္နဲ႔ သဘာဝအပင္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္၊ သက္ရွိသက္မဲ့ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသာေတြ႕ရတဲ့ ေဒသမ်ိဳးရင္းအပင္နဲ႔ သတၱဝါတို႔ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ သဘာဝသိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔  ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းက တည္ေထာင္ထားတဲ့ သဘာဝနယ္ေျမေတြအတြင္း သစ္ခိုးထုတ္တာ၊ အမဲလိုက္တာ၊ ေတာင္ယာက်ဳးေက်ာ္တာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာဝနယ္ေျမအမ်ိဳးအစား ၇မ်ိဳးရွိၿပီး ဒီလိုသဘာဝနယ္ေျမေတြ တည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖဳိးလာေစႏိုင္သလို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္းေရွးရႈႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

More News
Up