မန္ယူအသင္းအတြက္သာ အာ႐ုံစုိက္ထားဟု ဟာရဲယား ေျပာ | DVB